เพิ่มเพื่อน ARMANI TOUR-อมานี ทัวร์ สายด่วน 098-782-3942, 094-919-6441 กรุงเทพฯ 0-2077-9162 ชลบุรี 038-144-257 ใบอนุญาตนำเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/07649
 เมนูหลัก
ยุโรป ตุรกี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน เวียดนาม ฮ่องกง พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ รัสเซีย กรีซ ทัวร์ตะวันออกกลาง อาหรับ นิวซีแลนด์ อังกฤษ ทัวร์ขั้วโลกเหนือ-ขั้วโลกใต้ ทัวร์เอกวาดอร์ กาลาปากอส อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ภูฎาน แอฟริกา ซิมบับเว ศรีลังกา เนปาล อินเดีย ทัวร์ล่องเรือสำราญ (River Cruise) เที่ยวเมืองไทย ไม่ไป ไม่รู้ (Domestic) มัลดีฟส์

ความเป็นมาของบริษัท สินค้าและบริการ

การทำบริษัททัวร์เพื่อให้บริการด้านการท่องเที่ยวของ ซี เค ทัวร์ นอกจากต้องการกำไรเหมือนทุกธุรกิจแล้ว สิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างการรับรู้และการจดจำแบรนด์ของ ซี เค ทัวร์ นอกเหนือจากการให้บริการที่ดี มีคุณภาพตลอดทั้งความคุ้มค่าที่ลูกค้าได้รับ ซี เค ทัวร์ ตระหนักถึงการคงอยู่ของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสังคมผ่าน โครงการ ”คิดดี ทำดี กับ ซีเคทัวร์” ในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีการร่วมมือทุกภาคส่วนของสังคม เมื่อโอกาสอำนวยทาง ซี เค ทัวร์ จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดการดำเนินธุรกิจ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีรายได้มากพอแล้วจึงทำกิจกรรมดังกล่าว แต่ทาง ซี เค ทัวร์ ดำเนินการวางแผนในวิสัยทัศน์ของบริษัทตั้งแต่ก่อนการดำเนินการ ส่วนการเข้าถึงลูกค้าของ ซี เค ทัวร์ แบ่งการเข้าถึงลูกค้าในระยะเริ่มแรกด้วย หลายช่องทางต่างๆ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์และทำกิจกรรมร่วมกับ การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ในการจดจำและกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการนำ Online Marketing เช่น Website / Facebook ฯลฯ เพื่อทำให้เกิด Word of mouth โดยยึดหลักการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นหนึ่งในหน่วยธุรกิจที่สร้างสรรค์และส่งเสริมสังคมด้วยการเป็นบริษัทนำเที่ยวที่อยู่ในใจผู้ใช้บริการทุกภาคส่วนโดยรวม