เพิ่มเพื่อน ARMANI TOUR-อมานี ทัวร์ สายด่วน 095-964-5294, 094-919-6441 กรุงเทพฯ 0-2077-9162 ชลบุรี 038-144-257 ใบอนุญาตนำเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/07649
 เมนูหลัก
ยุโรป ตุรกี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน เวียดนาม ฮ่องกง พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ รัสเซีย กรีซ ทัวร์ตะวันออกกลาง อาหรับ นิวซีแลนด์ อังกฤษ ทัวร์ขั้วโลกเหนือ-ขั้วโลกใต้ ทัวร์เอกวาดอร์ กาลาปากอส อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ภูฎาน แอฟริกา ซิมบับเว ศรีลังกา เนปาล อินเดีย ทัวร์ล่องเรือสำราญ (River Cruise) เที่ยวเมืองไทย ไม่ไป ไม่รู้ (Domestic) มัลดีฟส์

พม่า-สายการบิน แอร์เอเซีย (FD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 10,900 ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 10,900 ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 6,900 พม่า มัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ พระมหามัยมุณี 2วัน 1คืน (FD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 6,900 พม่า มัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ พระมหามัยมุณี 2วัน 1คืน (FD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 12,900 มัณฑะเลย์ พินอูลวิน กันดอว์จี มิงกะลา 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 12,900 มัณฑะเลย์ พินอูลวิน กันดอว์จี มิงกะลา 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 10,900 มัณฑะเลย์ มิงกุน สกายน์ อมรปุระ 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 10,900 มัณฑะเลย์ มิงกุน สกายน์  อมรปุระ 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 7,979 มัณฑะเลย์ วัดตอจี วัดกุโสดอ กุสินารา 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 7,979 มัณฑะเลย์ วัดตอจี วัดกุโสดอ กุสินารา 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 10,900 มัณฑะเลย์ มิงกุน สกายน์ อมรปุระ 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 10,900 มัณฑะเลย์ มิงกุน สกายน์ อมรปุระ 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 12,900 มัณฑะเลย์ พินอูลวิน วัดมหาอันทุกันตา 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 12,900 มัณฑะเลย์ พินอูลวิน วัดมหาอันทุกันตา 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 9,999 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 9,999 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 16,900 พม่า อินเล มัณฑะเลย์ 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 16,900 พม่า อินเล  มัณฑะเลย์ 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์พม่า ก.พ.-ส.ค.61 เริ่มต้น 11,900 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ เจดีย์ชเวสิกอง 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์พม่า ก.พ.-ส.ค.61 เริ่มต้น 11,900 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ เจดีย์ชเวสิกอง 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์พม่า ก.พ.-ส.ค.61 เริ่มต้น 20,900 พม่า อินเล พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์พม่า ก.พ.-ส.ค.61 เริ่มต้น 20,900 พม่า อินเล พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์พม่า ก.พ.-ส.ค.61 เริ่มต้น 20,900 พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง 5วัน 4คืน (FD)

ทัวร์พม่า ก.พ.-ส.ค.61 เริ่มต้น 20,900 พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง 5วัน 4คืน (FD)

ทัวร์พม่า ก.พ.-ส.ค.61 เริ่มต้น 16,900 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์พม่า ก.พ.-ส.ค.61 เริ่มต้น 16,900 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน  4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์พม่า มี.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 11,900 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินแขวน 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์พม่า มี.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 11,900 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินแขวน 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ส.ค61 เริ่มต้น 10,900 มัณฑะเลย์ มิงกุน เจดีย์กวงมูดอร์ 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า พ.ค.-ส.ค61 เริ่มต้น 10,900 มัณฑะเลย์ มิงกุน เจดีย์กวงมูดอร์ 3วัน 2คืน