เพิ่มเพื่อน ARMANI TOUR-อมานี ทัวร์ สายด่วน 098-782-3942, 094-919-6441 กรุงเทพฯ 0-2077-9162 ชลบุรี 038-144-257 ใบอนุญาตนำเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/07649
 เมนูหลัก
ยุโรป ตุรกี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน เวียดนาม ฮ่องกง พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ รัสเซีย กรีซ ทัวร์ตะวันออกกลาง อาหรับ นิวซีแลนด์ อังกฤษ ทัวร์ขั้วโลกเหนือ-ขั้วโลกใต้ ทัวร์เอกวาดอร์ กาลาปากอส อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ภูฎาน แอฟริกา ซิมบับเว ศรีลังกา เนปาล อินเดีย ทัวร์ล่องเรือสำราญ (River Cruise) เที่ยวเมืองไทย ไม่ไป ไม่รู้ (Domestic) มัลดีฟส์

พม่า-สายการบิน นกแอร์ (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 9,991 ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 9,991 ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 9,999 ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง 3วัน 2คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 9,999 ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง 3วัน 2คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 11,900 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 11,900 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 8,999 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม เจดีย์ชเวมอดอร์ 3วัน 2คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 8,999 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม เจดีย์ชเวมอดอร์ 3วัน 2คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 7,900 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เจดีย์ชเวดากอง 2วัน 1คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 7,900 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เจดีย์ชเวดากอง 2วัน 1คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 11,900 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 11,900 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 10,991 ย่างกุ้ง พะอัน มะละแหม่ง พระมหามุนี 3วัน 2คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 10,991 ย่างกุ้ง พะอัน มะละแหม่ง พระมหามุนี  3วัน 2คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 6,996 พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ 2วัน 1คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 6,996 พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ 2วัน 1คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 4,994 ย่างกุ้ง วัดพระเขี้ยวแก้ว ชเวดากอง 1วัน บินเช้า-กลับดึก (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 4,994 ย่างกุ้ง วัดพระเขี้ยวแก้ว ชเวดากอง 1วัน บินเช้า-กลับดึก (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 12,891 ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 12,891  ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ค.61 เริ่มต้น 9,999 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ค.61 เริ่มต้น 9,999 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.- มิ.ย.61 เริ่มต้น 9,999พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

ทัวร์พม่า พ.ค.- มิ.ย.61 เริ่มต้น 9,999พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน  (DD)

ทัวร์พม่า ก.พ.-ก.ค.61 เริ่มต้น 8,999 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3วัน 2คืน (DD)

ทัวร์พม่า ก.พ.-ก.ค.61 เริ่มต้น 8,999 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3วัน 2คืน (DD)