เพิ่มเพื่อน ARMANI TOUR-อมานี ทัวร์ สายด่วน 098-782-3942, 094-919-6441 กรุงเทพฯ 0-2077-9162 ชลบุรี 038-144-257 ใบอนุญาตนำเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/07649
 เมนูหลัก
ยุโรป ตุรกี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน เวียดนาม ฮ่องกง พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ รัสเซีย กรีซ ทัวร์ตะวันออกกลาง อาหรับ นิวซีแลนด์ อังกฤษ ทัวร์ขั้วโลกเหนือ-ขั้วโลกใต้ ทัวร์เอกวาดอร์ กาลาปากอส อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ภูฎาน แอฟริกา ซิมบับเว ศรีลังกา เนปาล อินเดีย ทัวร์ล่องเรือสำราญ (River Cruise) เที่ยวเมืองไทย ไม่ไป ไม่รู้ (Domestic) มัลดีฟส์

ฮ่องกง -สวนสนุกดิสนีย์แลนด (Disneyland)

ทัวร์ฮ่องกง มี.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 17,900 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง มี.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 17,900 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.61 เริ่มต้น 14,888 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หวังต้าเซียน 3วัน 2คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.61 เริ่มต้น 14,888 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หวังต้าเซียน 3วัน 2คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.61 เริ่มต้น 17,900 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง พระใหญ่ลันเตา 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.61 เริ่มต้น 17,900 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง พระใหญ่ลันเตา 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 17,900 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน พีคแทรม 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 17,900 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน พีคแทรม 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 17,991 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น วัดแชกง 4วัน 3คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 17,991 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น วัดแชกง 4วัน 3คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 15,999 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว จิมซาจุ่ย 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 15,999 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว จิมซาจุ่ย 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.61 เริ่มต้น 20,900 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน 3วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.61 เริ่มต้น 20,900 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน 3วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย.-ก.ย.61 เริ่มต้น 15,900 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว จิมซาจุ่ย 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย.-ก.ย.61 เริ่มต้น 15,900 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว จิมซาจุ่ย 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย.61 เริ่มต้น 17,900 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง แชกงมิว จิมซ่าจุ่ย 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย.61 เริ่มต้น 17,900 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง แชกงมิว จิมซ่าจุ่ย 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย.-ต.ค.61 เริ่มต้น 16,900 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง หวังต้าเซียน 3วัน 2คืน (RJ)

ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย.-ต.ค.61 เริ่มต้น 16,900 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง หวังต้าเซียน 3วัน 2คืน (RJ)