เพิ่มเพื่อน ARMANI TOUR-อมานี ทัวร์ สายด่วน 095-964-5294, 094-919-6441 กรุงเทพฯ 0-2077-9162 ชลบุรี 038-144-257 ใบอนุญาตนำเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/07649
 เมนูหลัก
ยุโรป ตุรกี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน เวียดนาม ฮ่องกง พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ รัสเซีย กรีซ ทัวร์ตะวันออกกลาง อาหรับ นิวซีแลนด์ อังกฤษ ทัวร์ขั้วโลกเหนือ-ขั้วโลกใต้ ทัวร์เอกวาดอร์ กาลาปากอส อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ภูฎาน แอฟริกา ซิมบับเว ศรีลังกา เนปาล อินเดีย ทัวร์ล่องเรือสำราญ (River Cruise) เที่ยวเมืองไทย ไม่ไป ไม่รู้ (Domestic) มัลดีฟส์

พม่า สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)

ทัวร์พม่า พ.ค.61 เริ่มต้น 4,999 พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ 1วัน ไปเช้า-เย็นกลับ (SL)

ทัวร์พม่า พ.ค.61 เริ่มต้น 4,999 พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง  เทพทันใจ 1วัน ไปเช้า-เย็นกลับ (SL)

ทัวร์พม่าพ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 12,900 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4วัน 3คืน (SL)

ทัวร์พม่าพ.ค.-มิ.ย.61  เริ่มต้น 12,900 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4วัน 3คืน (SL)

ทัวร์พม่า พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 12,900 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4วัน 3คืน (SL)

ทัวร์พม่า พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 12,900 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4วัน 3คืน (SL)

ทัวร์พม่า พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 6,799 ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 2วัน 1คืน (SL)

ทัวร์พม่า พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 6,799  ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน  2วัน 1คืน (SL)

ทัวร์พม่า พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 6,799 ย่างกุ้ง หงสาฯ พระธาตุอินทร์แขวน 2วัน 1คืน (SL)

ทัวร์พม่า พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 6,799  ย่างกุ้ง หงสาฯ  พระธาตุอินทร์แขวน  2วัน 1คืน (SL)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 11,900 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม 3วัน 2คืน (SL)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 11,900 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม 3วัน 2คืน (SL)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 10,800 ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน ตลาดสก๊อต 3วัน 2คืน (SL)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 10,800 ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน ตลาดสก๊อต 3วัน 2คืน (SL)