เพิ่มเพื่อน ARMANI TOUR-อมานี ทัวร์ สายด่วน 098-782-3942, 094-919-6441 กรุงเทพฯ 0-2077-9162 ชลบุรี 038-144-257 ใบอนุญาตนำเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/07649
 เมนูหลัก
ยุโรป ตุรกี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน เวียดนาม ฮ่องกง พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ รัสเซีย กรีซ ทัวร์ตะวันออกกลาง อาหรับ นิวซีแลนด์ อังกฤษ ทัวร์ขั้วโลกเหนือ-ขั้วโลกใต้ ทัวร์เอกวาดอร์ กาลาปากอส อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ภูฎาน แอฟริกา ซิมบับเว ศรีลังกา เนปาล อินเดีย ทัวร์ล่องเรือสำราญ (River Cruise) เที่ยวเมืองไทย ไม่ไป ไม่รู้ (Domestic) มัลดีฟส์

จีน-จางเจียเจี้ย ฉางซา

ทัวร์จีน มี.ค-พ.ค61 เริ่มต้น 17,777 จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน 6วัน 5คืน (WE)

ทัวร์จีน มี.ค-พ.ค61 เริ่มต้น 17,777 จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน 6วัน 5คืน (WE)

ทัวร์จีน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 11,777 ฉางซา จางเจียเจี้ย เหมินซาน 4วัน 3คืน (AK)

ทัวร์จีน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 11,777 ฉางซา จางเจียเจี้ย เหมินซาน 4วัน 3คืน (AK)

ทัวร์จีน มี.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 11,777 จางเจียเจี้ย เหมินซาน ซีปู้เจีย 4วัน 3คืน (WE)

ทัวร์จีน มี.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 11,777 จางเจียเจี้ย เหมินซาน ซีปู้เจีย 4วัน 3คืน (WE)

ทัวร์จีน มี.ค.-ก.ค.61 เริ่มต้น 20,999 จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เทียนเหมินซาน 6วัน 5คืน (WE)

ทัวร์จีน มี.ค.-ก.ค.61 เริ่มต้น 20,999 จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เทียนเหมินซาน  6วัน 5คืน (WE)

ทัวร์จีน มี.ค.-พ.ค.61 เริ่มต้น 14,999 จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6วัน 5คืน (FD)

ทัวร์จีน มี.ค.-พ.ค.61 เริ่มต้น 14,999 จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6วัน 5คืน (FD)

ทัวร์จีน เม.ย.-ก.ย.61 เริ่มต้น 11,777 ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์จีน เม.ย.-ก.ย.61 เริ่มต้น 11,777 ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์จีน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 16,777 จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ถ้ำประตูสวรรค์ เฟิ่งหวง 6วัน 5คืน (FD)

ทัวร์จีน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 16,777 จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ถ้ำประตูสวรรค์ เฟิ่งหวง 6วัน 5คืน (FD)

ทัวร์จีน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 21,999 จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เหมินซาน ฉางซา 4วัน 3คืน (WE)

ทัวร์จีน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 21,999 จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เหมินซาน ฉางซา 4วัน 3คืน (WE)

ทัวร์จีน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 21,799 ฟ่งหวง เขาอวตาร จางเจียเจี้ย ฉางซา 6วัน 5คืน (WE)

ทัวร์จีน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 21,799 ฟ่งหวง เขาอวตาร จางเจียเจี้ย ฉางซา 6วัน 5คืน (WE)

ทัวร์จีน ก.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 21,999 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6วัน 5คืน (CZ)

ทัวร์จีน ก.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 21,999 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6วัน 5คืน (CZ)

ทัวร์จีน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 11,991 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์จีน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 11,991 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ 4วัน 3คืน (FD)