เพิ่มเพื่อน ARMANI TOUR-อมานี ทัวร์ สายด่วน 098-782-3942, 094-919-6441 กรุงเทพฯ 0-2077-9162 ชลบุรี 038-144-257 ใบอนุญาตนำเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/07649
 เมนูหลัก
ยุโรป ตุรกี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน เวียดนาม ฮ่องกง พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ รัสเซีย กรีซ ทัวร์ตะวันออกกลาง อาหรับ นิวซีแลนด์ อังกฤษ ทัวร์ขั้วโลกเหนือ-ขั้วโลกใต้ ทัวร์เอกวาดอร์ กาลาปากอส อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ภูฎาน แอฟริกา ซิมบับเว ศรีลังกา เนปาล อินเดีย ทัวร์ล่องเรือสำราญ (River Cruise) เที่ยวเมืองไทย ไม่ไป ไม่รู้ (Domestic) มัลดีฟส์

พม่า-สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG)

ทัวร์พม่า พ.ค.61 เริ่มต้น 15,991 มัณฑะเลย์ พุกาม วัดกุโสดอ เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์หยก 4วัน 3คืน (PG)

ทัวร์พม่า พ.ค.61 เริ่มต้น 15,991 มัณฑะเลย์ พุกาม วัดกุโสดอ เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์หยก 4วัน 3คืน (PG)

ทัวร์พม่า พ.ค.61 เริ่มต้น 7,991 ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ ตลาดสก๊อต 2วัน 1คืน (PG)

ทัวร์พม่า พ.ค.61 เริ่มต้น 7,991 ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ ตลาดสก๊อต 2วัน 1คืน (PG)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 13,991 ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง 3วัน 2คืน (PG)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 13,991 ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง 3วัน 2คืน (PG)

ทัวร์พม่า เม.ย.-พ.ค.61 เริ่มต้น 13,991 ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (PG)

ทัวร์พม่า เม.ย.-พ.ค.61 เริ่มต้น 13,991  ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (PG)

ทัวร์พม่า เม.ย.-พ.ค.61 เริ่มต้น 15,991 มัณฑะเลย์ พุกาม เจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา 4วัน 3คืน (PG)

ทัวร์พม่า เม.ย.-พ.ค.61 เริ่มต้น 15,991  มัณฑะเลย์ พุกาม เจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา 4วัน 3คืน (PG)

ทัวร์พม่า ก.พ.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 11,900 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน (PG)

ทัวร์พม่า ก.พ.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 11,900 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน  3 วัน 2 คืน  (PG)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ค.61 เริ่มต้น 17,900 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน 3คืน (PG)

ทัวร์พม่า พ.ค.-ก.ค.61 เริ่มต้น 17,900  พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน 3คืน (PG)