เพิ่มเพื่อน ARMANI TOUR-อมานี ทัวร์ สายด่วน 098-782-3942, 094-919-6441 กรุงเทพฯ 0-2077-9162 ชลบุรี 038-144-257 ใบอนุญาตนำเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/07649
 เมนูหลัก
ยุโรป ตุรกี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน เวียดนาม ฮ่องกง พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ รัสเซีย กรีซ ทัวร์ตะวันออกกลาง อาหรับ นิวซีแลนด์ อังกฤษ ทัวร์ขั้วโลกเหนือ-ขั้วโลกใต้ ทัวร์เอกวาดอร์ กาลาปากอส อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ภูฎาน แอฟริกา ซิมบับเว ศรีลังกา เนปาล อินเดีย ทัวร์ล่องเรือสำราญ (River Cruise) เที่ยวเมืองไทย ไม่ไป ไม่รู้ (Domestic) มัลดีฟส์

ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง มี.ค.-พ.ค.61 เริ่มต้น 11,900 วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน 3วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง มี.ค.-พ.ค.61 เริ่มต้น 11,900 วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน 3วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.61 เริ่มต้น 12,900 วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน อิสระช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.61 เริ่มต้น 12,900 วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน อิสระช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 16,900 พระใหญ่ลันเตา นองปิง จิมซาจุ่ย 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 16,900 พระใหญ่ลันเตา นองปิง จิมซาจุ่ย 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง ก.ค.61 เริ่มต้น 9,999 ฮ่องกง นองปิง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน 3วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ก.ค.61 เริ่มต้น 9,999 ฮ่องกง นองปิง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน 3วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 13,456 วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน นองปิง จิมซาจุ่ย 2วัน 1คืน (TG)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 13,456 วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน นองปิง จิมซาจุ่ย 2วัน 1คืน (TG)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 12,999 ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน นาธาน 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 12,999 ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน นาธาน 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.61 เริ่มต้น 18,900 ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง วัดแชกงหมิว 3วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.61 เริ่มต้น 18,900 ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง วัดแชกงหมิว 3วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย.-ก.ค.61 เริ่มต้น 15,888 กระเช้านองปิง วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย.-ก.ค.61 เริ่มต้น 15,888 กระเช้านองปิง วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 15,900 ฮ่องกง หมู่บ้านนองปิง วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 15,900 ฮ่องกง หมู่บ้านนองปิง วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย.-ต.ค.61 เริ่มต้น 15,900 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น แชกงหมิว หวังต้าเซียน 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย.-ต.ค.61 เริ่มต้น 15,900 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น แชกงหมิว หวังต้าเซียน 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.61 เริ่มต้น 14,999 ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว หวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิม 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.61 เริ่มต้น 14,999 ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว หวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิม 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย.-ต.ค.61 เริ่มต้น 14,900 ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ แชกงหมิว จิมซาจุ่ย 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย.-ต.ค.61 เริ่มต้น 14,900 ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ แชกงหมิว จิมซาจุ่ย 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย.-ก.ค.61 เริ่มต้น 11,900 ฮ่องกง แชกงหมิว หวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน 3วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย.-ก.ค.61 เริ่มต้น 11,900 ฮ่องกง แชกงหมิว หวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน 3วัน 2คืน (EK)