เพิ่มเพื่อน ARMANI TOUR-อมานี ทัวร์ สายด่วน 095-246-4394, 094-919-6441 กรุงเทพฯ 0-2077-9162 ชลบุรี 038-144-257 ใบอนุญาตนำเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/07649
 เมนูหลัก
ยุโรป ตุรกี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน เวียดนาม ฮ่องกง พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ รัสเซีย กรีซ ทัวร์ตะวันออกกลาง อาหรับ นิวซีแลนด์ อังกฤษ ทัวร์ขั้วโลกเหนือ-ขั้วโลกใต้ ทัวร์เอกวาดอร์ กาลาปากอส อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ภูฎาน แอฟริกา ซิมบับเว ศรีลังกา เนปาล อินเดีย ทัวร์ล่องเรือสำราญ (River Cruise) เที่ยวเมืองไทย ไม่ไป ไม่รู้ (Domestic) มัลดีฟส์

ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 16,991 ฮ่องกง ไหว้พระ วัดแชกง พระใหญ่ลันเตา 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 16,991  ฮ่องกง ไหว้พระ วัดแชกง พระใหญ่ลันเตา 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 16,999 ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ลันเตา นองปิง 3วัน 2คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 16,999  ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ลันเตา นองปิง 3วัน 2คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 16,900 วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดโปหลิน 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-ส.ค.61 เริ่มต้น 16,900  วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดโปหลิน 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 15,900 วัดแชกงหมิว พระใหญ่ลันเตา วัดหวังต้าเซียน 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง  พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 15,900 วัดแชกงหมิว พระใหญ่ลันเตา วัดหวังต้าเซียน 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 16,991 วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน พระใหญ่ลันเตา จิมซาจุ่ย 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 16,991 วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน พระใหญ่ลันเตา จิมซาจุ่ย 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 16,999 พระใหญ่ลันเตา เจ้าแม่กวนอิม วัดหวังต้าเซียน 3วัน 2คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 16,999 พระใหญ่ลันเตา เจ้าแม่กวนอิม วัดหวังต้าเซียน 3วัน 2คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-ก.ค.61 เริ่มต้น 14,900 นองปิง เจ้าแม่กวนอิม วัดหวังต้าเซียน จิมชาจุ่ย 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง พ.ค.-ก.ค.61 เริ่มต้น 14,900  นองปิง เจ้าแม่กวนอิม วัดหวังต้าเซียน จิมชาจุ่ย 3วัน 2คืน (CX)