เพิ่มเพื่อน ZK TOUR-ซีเค ทัวร์ สาขา กทม: 0-2077-9162 สาขา ชลบุรี 038-144-257 สายด่วน 099-645-4959 ติดต่อกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว 099-295-3695 ใบอนุญาตนำเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/07649
 เมนูหลัก
ยุโรป ตุรกี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน เวียดนาม ฮ่องกง พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ รัสเซีย กรีซ ทัวร์ตะวันออกกลาง อาหรับ นิวซีแลนด์ อังกฤษ ทัวร์ขั้วโลกเหนือ-ขั้วโลกใต้ ทัวร์เอกวาดอร์ กาลาปากอส อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ภูฎาน แอฟริกา ซิมบับเว ศรีลังกา เนปาล อินเดีย ทัวร์ล่องเรือสำราญ (River Cruise) เที่ยวเมืองไทย ไม่ไป ไม่รู้ (Domestic) มัลดีฟส์

อินเดีย

ทัวร์อินเดีย เม.ย.61 เริ่มต้น 20,992 แคชเมียร์ จัยปูร์ ศรีนาคา 6วัน 3คืน (FD)

ทัวร์อินเดีย เม.ย.61 เริ่มต้น 20,992 แคชเมียร์ จัยปูร์ ศรีนาคา 6วัน 3คืน (FD)

ทัวร์อินเดีย มี.ค.61 เริ่มต้น 38,888 อินเดีย สังเวชนียสถาน กัลกัตตา พาราณสี 9วัน 7คืน (6E)

ทัวร์อินเดีย มี.ค.61 เริ่มต้น 38,888 อินเดีย สังเวชนียสถาน กัลกัตตา พาราณสี 9วัน 7คืน (6E)

ทัวร์อินเดีย 1-10 มีนาคม 61 เริ่มต้น 29,900 อินเดีย สังเวชนียสถาน ราชคฤห์ กุสินารา เนปาล 8วัน 10คืน (6E)

ทัวร์อินเดีย 1-10 มีนาคม 61 เริ่มต้น 29,900 อินเดีย สังเวชนียสถาน ราชคฤห์ กุสินารา เนปาล 8วัน 10คืน (6E)

ทัวร์อินเดีย ก.พ.-มี.ค.61 เริ่มต้น 44,911 อินเดีย พุทธคยา กุสินารา 8วัน 7คืน (WE)

ทัวร์อินเดีย ก.พ.-มี.ค.61 เริ่มต้น 44,911 อินเดีย พุทธคยา กุสินารา 8วัน 7คืน (WE)

ทัวร์อินเดีย มี.ค.-เม.ย.61 เริ่มต้น 12,991 อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน (FD)

ทัวร์อินเดีย มี.ค.-เม.ย.61 เริ่มต้น 12,991 อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน (FD)

ทัวร์อินเดีย ก.พ.-มี.ค.61 เริ่มต้น 15,311 อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน (WE)

ทัวร์อินเดีย ก.พ.-มี.ค.61 เริ่มต้น 15,311 อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน (WE)

ทัวร์อินเดีย ก.พ.-พ.ค.61 เริ่มต้น 40,900 อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล7วัน 5คืน (TG)

ทัวร์อินเดีย ก.พ.-พ.ค.61 เริ่มต้น 40,900  อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล7วัน 5คืน (TG)

ทัวร์อินเดีย เม.ย.61 เริ่มต้น 26,911 อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล 7วัน 4คืน (SG)

ทัวร์อินเดีย เม.ย.61 เริ่มต้น 26,911 อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล 7วัน 4คืน (SG)

ทัวร์อินเดีย มี.ค.-เม.ย.61 เริ่มต้น 19,991 เดลลี ศรีนาคา แคชเมียร์ 6วัน 4คืน (SG)

ทัวร์อินเดีย มี.ค.-เม.ย.61 เริ่มต้น 19,991 เดลลี ศรีนาคา แคชเมียร์ 6วัน 4คืน (SG)

ทัวร์อินเดีย ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 48,800 สังเวชนียสถาน พุทธคยา ราชคฤห์+ทัชมาฮาล 9วัน 7คืน (9W)

ทัวร์อินเดีย ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 48,800 สังเวชนียสถาน พุทธคยา ราชคฤห์+ทัชมาฮาล 9วัน 7คืน (9W)

ทัวร์อินเดีย ก.พ.-ธ.ค.61 เริ่มต้น 21,900 ทัชมาฮาล อัครา ชัยปุระ 4วัน 2คืน (SG)

ทัวร์อินเดีย ก.พ.-ธ.ค.61 เริ่มต้น 21,900 ทัชมาฮาล อัครา ชัยปุระ 4วัน 2คืน (SG)

ทัวร์อินเดีย ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 47,900 สังเวชนียสถาน พุทธคยา ราชคฤห์ 8วัน 7คืน (WE)

ทัวร์อินเดีย ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 47,900 สังเวชนียสถาน พุทธคยา ราชคฤห์ 8วัน 7คืน (WE)

ทัวร์อินเดีย เม.ย.61 เริ่มต้น 39,900 แคชเมียร์ ศรีนาคา เทศกาลทิวลิป 7วัน 5คืน (AI)

ทัวร์อินเดีย เม.ย.61 เริ่มต้น 39,900 แคชเมียร์ ศรีนาคา เทศกาลทิวลิป 7วัน 5คืน (AI)

ทัวร์อินเดีย เม.ย.-ก.ย.61 เริ่มต้น 29,900 แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ศรีนาคา 6วัน 4คืน (SG)

ทัวร์อินเดีย เม.ย.-ก.ย.61 เริ่มต้น 29,900 แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ศรีนาคา 6วัน 4คืน (SG)

ทัวร์อินเดีย ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 45,500 สังเวชนียสถาน กรุงราชคฤห์ พุทธคยา 8วัน 6คืน (9W)

ทัวร์อินเดีย ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 45,500 สังเวชนียสถาน กรุงราชคฤห์ พุทธคยา 8วัน 6คืน (9W)

ทัวร์อินเดีย มี.ค-เม.ย61 เริ่มต้น 12,991 อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์อินเดีย มี.ค-เม.ย61 เริ่มต้น 12,991 อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์อินเดีย 11-18เม.ย61 เริ่มต้น 29,999 อินเดีย เทือกเขาหิมาลัย สิกขิม ดาร์จิลิ่ง กักต็อก 8วัน 5คืน (6E)

ทัวร์อินเดีย 11-18เม.ย61 เริ่มต้น 29,999 อินเดีย เทือกเขาหิมาลัย สิกขิม ดาร์จิลิ่ง กักต็อก 8วัน 5คืน (6E)

ทัวร์ญี่ปุ่น ก.พ-มี.ค 60 เริ่มต้น 25,900 ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต นารา 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ก.พ-มี.ค 60 เริ่มต้น 25,900 ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต นารา 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เม.ย-พ.ค (หยุดแรงงาน) 61 เริ่มต้น 25,888 โตเกียว ฟูจิ ดอกวิสทีเรีย 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เม.ย-พ.ค (หยุดแรงงาน) 61 เริ่มต้น 25,888 โตเกียว ฟูจิ ดอกวิสทีเรีย 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น มี.ค-เม.ย (สงกรานต์) 61 เริ่มต้น 25,888 โตเกียว ซากุระ ฟูจิ อิบารากิ 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น มี.ค-เม.ย (สงกรานต์) 61 เริ่มต้น 25,888 โตเกียว ซากุระ ฟูจิ อิบารากิ 5วัน3คืน